Velkommen til Advokat Klevenberg HaugenJeg har vært advokat i ca. 40 år og driver i dag en allminnelig praksis i Oslo sentrum. Jeg bistår i de fleste typer saker unntatt komplisert skatterett og odelsrett. Jeg har lang erfaring i straffesaker. I tilegg arbeider jeg mye med insolvenssaker, herunder bistand til enkeltpersoner og aksjeselskaper som står i fare for å bli slått konkurs. Jeg har god erfaring fra prosedyreoppdrag og påtar meg gjerne slike. Jeg nevner også at jeg har omfattende erfaring med bistand for enkeltmannsforetak og akskjeselskaper som blir gjenstand for bokettersyn.


Jeg forsøker å holde et allminnelig og anstendig prisnivå og tar i stor grad hensyn til klientens økonomi. Etter nærmere avtale gir jeg unntaksvis fastpris på oppdrag. Forøvrig er mine salærer i stor grad timebasert. Normal timepris er kr 2200 pluss m.v.a. Alle klienter mottar en skriftlig oppdragsbekreftelse.

Ta kontakt for nærmere avtale.

mobil: 91 77 84 60

epost: advhaugen --krøll-- advhaugen.no